Meteen naar de inhoud

Benieuwd naar hoe de centrale toetsen eruitzien en hoe ze tot stand komen? In de onderstaande video worden de activiteiten en de visie van het Steunpunt geïllustreerd. Deze video werd ontwikkeld door Studio Monk i.s.m. het Steunpunt.


Krachtlijnen voor de centrale toetsen

Onderwijs heeft een sterk maatschappelijke functie: het werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren en bereidt hen voor op participatie aan de samenleving en de arbeidsmarkt. De maatschappij hecht dan ook veel belang aan onderwijskwaliteit. Bij heel wat actoren leeft de vraag hoe we onderwijskwaliteit precies in kaart kunnen brengen en op welke wijze centrale toetsen een positieve bijdrage kunnen leveren aan aspecten van die onderwijskwaliteit.

Het Steunpunt ziet centrale toetsen als een hefboom voor onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit. Voor de centrale toetsen onderscheidt het Steunpunt vier krachtlijnen die onderling sterk met elkaar samenhangen, namelijk: (1) betekenisvol toetsen, (2) toegankelijk toetsen, (3) betrouwbaar en valide toetsen en (4) digitaal en adaptief toetsen.

Visietekst

In de visietekst van het Steunpunt bespreken we de context waarin de centrale toetsen gesitueerd worden, de kerntaken van het Steunpunt, de doelen van de centrale toetsen en de krachtlijnen op basis waarvan het Steunpunt te werk gaat. Vervolgens komen randvoorwaarden aan bod die noodzakelijk zijn om de centrale toetsen in hun opzet te doen slagen.Bekijk hier de visietekst van het Steunpunt.

Visietekst: illustratie