Meteen naar de inhoud

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs zet in op de ontwikkeling van rijke toetsen voor wiskunde en Nederlands in functie van onderwijsontwikkeling. Het Steunpunt bestaat uit een consortium van alle vijf Vlaamse universiteiten (Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen) en twee hogescholen (Artesis Plantijn Hogeschool en Arteveldehogeschool). Die universiteiten en hogescholen bundelen de komende vijf jaar (2021-2025) hun expertise in opdracht van de Vlaamse regering.

Kerntaken

Het Steunpunt heeft de volgende vijf kerntaken:

1
Centrale toetsen Nederlands en wiskunde ontwikkelen
2
Scholen ondersteunen bij de afname van de centrale toetsen
3
Toetsresultaten verwerken en analyseren
4
Feedback geven aan het onderwijsveld over de toetsresultaten
5
Expertise ontwikkelen op het vlak van duurzame onderwijs-effectiviteit

De eerste kerntaak, de ontwikkeling van de centrale toetsen, gebeurt op basis van de onderwijsdoelen die voor alle scholen gelden. Het Steunpunt richt zich op de ontwikkeling van betekenisvolle toetsen die leerlingen uitdagen om hun vaardigheden te tonen voor wiskunde en Nederlands. Voor de tweede kerntaak, scholen ondersteunen bij de afname van de toetsen, ontwikkelt het Steunpunt onder andere toegankelijke draaiboeken en online cursussen. Scholen kunnen ook rekenen op de beschikbaarheid van een helpdesk waar ze terecht kunnen met vragen over de toetsen. Na de afname van de toetsen verwerkt en analyseert het Steunpunt de toetsresultaten, wat de derde kerntaak vormt. Op basis van die resultaten geeft het Steunpunt vervolgens feedback aan het onderwijsveld. Ook voor die vierde kerntaak zet het Steunpunt in op de ontwikkeling van toegankelijke online cursussen en feedbackdashboards voor het onderwijsveld. De vijfde kerntaak gaat tot slot over expertiseontwikkeling en onderzoek naar onderwijseffectiviteit, bijvoorbeeld naar welke schoolfactoren het verschil maken voor krachtig onderwijs.

Multidisciplinair team

Het Steunpunt voert de kerntaken uit in een multidisciplinair team. In dat team werken onder anderen vakinhoudelijke experten Nederlands en wiskunde, leraren(opleiders), psychometrici, pedagogen en data-analisten. Het Steunpunt werkt bovendien nauw samen met diverse stakeholders in het onderwijsveld. Die samenwerking vindt niet alleen plaats aan het einde van bijvoorbeeld een ontwikkelfase van een toets, maar gedurende het volledige proces waarin de bovengenoemde kerntaken worden uitgevoerd.

Het multidisciplinaire team werkt in acht deelteams of werkdomeinen. Klik hier om naar de overzichtspagina van het team te navigeren.